PROTOKÓŁ NR I/2014
z obrad I sesji Rady Miejskiej w Dzierzgoniu, która odbyła się w dniu 1 grudnia 2014 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu.