W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń.

Data uchwały:
2016-10-05

Numer uchwały:
XXII/174/2016

Podjęta przez:
RADA MIEJSKA W DZIERZGONIU

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.