DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERZGONIU OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY OFERTA NR 1/2016 - PRACOWNIK SOCJALNY