W sprawie:
przyjęcia Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Dzierzgoń na lata 2014 - 2032

Data uchwały:
2015-02-05

Numer uchwały:
IV/28/2015

Podjęta przez:
RADA MIEJSKA W DZIERZGONIU

Uchwała wchodzi w życie:
2015-02-05