Zamawiający:
Gmina Dzierzgoń

Tytuł przetargu:
Budowa obiektu sportowego - bieżni prostej 4-torowej, rzutni do pchnięcia kulą i skoczni w dal przy ul. Zawadzkiego w Dzierzgoniu

CPV:
45212200-8

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony – Roboty budowlane

Warunki:
Według SIWZ w załączeniu

Termin realizacji:
do 15.12.2016r.

Osoba odpowiedzialna:
Jerzy Sulim

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, pokój nr 9 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2016-09-16 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2016-09-16 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, pokój nr 8 (sala narad)

Kryteria wyboru:
Według SIWZ w załączeniu

Wadium:
10.000 PLN

Uwagi:
Znak sprawy TI.271.34.2016

Firmy uczestniczące