Zamawiający:
Gmina Dzierzgoń

Tytuł przetargu:
Remont dachu na budynku DOK w Dzierzgoniu – etap 1

CPV:
45261210-9; 45111100-9; 45111213-4; 45111220-6

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony – Roboty budowlane

Warunki:
Według SIWZ w załączeniu

Termin realizacji:
do 15.12.2016r.

Osoba odpowiedzialna:
Jerzy Sulim

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, pokój nr 9 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2016-09-09 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2016-09-09 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, pokój nr 8 (sala narad)

Kryteria wyboru:
Według SIWZ w załączeniu

Wadium:
5.000 PLN

Uwagi:
Znak sprawy TI.271.31.2016

Firmy uczestniczące