Miejscowości wchodzące w skład sołectwa: (Żuławka Sztumska)

Sołtys: Dywan Irena 

Adres email: solectwo.zulawka_sztumska@dzierzgon.pl

Rada Sołecka:
1. Babieczko Piotr
2. Buć Jan
3. Bośko Piotr
4. Maczyszyn Lucyna