Miejscowości wchodzące w skład sołectwa: (Blunaki, Stara Wieś, Tywęzy)


Sołtys:  Baczyński Kamil  

Adres email: solectwo.tywezy@dzierzgon.pl

Rada Sołecka:
1. Nowicki Marcin
2. Mejer Danuta
3. Rogowska Anna 
4. Wąsowska Krystyna