Sołectwo Prakiwce obejmuje miejscowości Prakwice, Pachoły.
Siedzibą Sołectwa jest wieś Prakwice.

Sołtys: Marcin Górak 

Adres email: solectwo.prakwice@dzierzgon.pl

Rada Sołecka:
1. Bubiec Mateusz
2. Górak Marcin 
3. Rutkowski Krystian