Miejscowości wchodzące w skład sołectwa: (Poliksy, Litewki)

Sołtys: Krauze Aleksandra 

Adres email: solectwo.poliksy@dzierzgon.pl

Rada Sołecka:
1. Wojtowicz Henryk 
2. Michalski Paweł 
3. Kwolek Ryszard 
4. Markowicz Natalia