Miejscowości wchodzące w skład sołectwa: Minięta

Sołtys: Wiśniewski Mariusz, tel. 669 353 351

Adres email: solectwo.minieta@dzierzgon.pl

Rada Sołecka:
1. Bochra Edward 
2. Dubicki Krzysztof
3. Waszczyszyn Jan
4. Możdżeń Henryka 
5. Krzywdzińska Beata