Sołectwo Jasna obejmuje miejscowości: Chartowo, Jasna, Kamienna Góra, Lisi Las.
Siedzibą Sołectwa jest wieś Jasna.

Sołtys: Mazurek Barbara, tel. 55 276 18 89 

Adres email: solectwo.jasna@dzierzgon.pl

Rada Sołecka:
1. Majewski Wiesław
2. Pacanek Elżbieta
3. Skucha Marek
4. Sokołowska Ewa