Miejscowości wchodzące w skład sołectwa Budzisz: (Budzisz, Chojty) 
 
Sołtys: Błaszczyk Robert 

Adres email: solectwo.budzisz@dzierzgon.pl

Rada Sołecka:
1. Baniak Dorota
2. Liczbik Piotr
3. Stolc Janusz
4. Piątek Milena