W sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Poliksy,
Nowiec, Bruk, gmina Dzierzgoń


Data uchwały:
2016-05-25

Numer uchwały:
XVIII/161/2016

Podjęta przez:
RADA MIESJKA W DZIERZGONIU

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.