W sprawie:
zmiany Uchwały Nr IV/29/2015 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 5 lutego 2015 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.


Data uchwały:
2016-04-28

Numer uchwały:
XVII/151/2016

Podjęta przez:
RADA MIESJKA W DZIERZGONIU

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.