Miejscowości wchodzące w skład sołectwa: (Bągart, Spalonki)

Sołtys: Zasowski Marek, tel.

Adres email: solectwo.bagart@dzierzgon.pl

Rada Sołecka:
1. Szmigiel Mirosław
2. Sikora Adam
3. Szota Arkadiusz
4. Szutko Danuta
5. Sitek Sławomir