Miejscowości wchodzące w skład sołectwa: (Ankamaty)

Sołtys: Sikora Marek, tel. 600 248 539

Adres email: solectwo.ankamaty@dzierzgon.pl

Rada Sołecka:
1. Banasiak Bogumiła
2. Bąk Dariusz
3. Kozak Andrzej 
4. Twardowska Małgorzata