Wioletta Fil - Członek Zarządu RTI  - oświadczenie majątkowe za 2015 r.