Leszek Sarnowski - Prezes Zarądu RTI  - oświadczenie majątkowe za 2015 r.