Maciej Karabin - Dyrektor Gimnazjun w Dzierzgoniu - oświadczenie majątkowe za 2015 r.