Dominika Kulik - Dyrektor SP w Bruku - oświadczenie majątkowe za 2015 r.