Sławomir Erber - Dyrektor SP w Dzierzgoniu - oświadczenie majątkowe za 2015 r.