CENTRALA- 552762501, 552762502, 552762503

BURMISTRZ
Jolanta Szewczun
tel. 552762612
burmistrz@dzierzgon.pl

Zastępca Burmistrza
Aleksandra Kun 
tel. 552762501, 552762454
aleksandra.kun@dzierzgon.pl

Sekretarz
Daria Mietlewska-Dura
tel. 552762501
sekretarz@dzierzgon.pl

 

Referat Finansowy - "FN'. W skład referatu wchodzą następujące stanowiska pracy:

a) Skarbnik- kierownik referatu  - Halina Redlin
tel. 552762497
skarbnik@dzierzgon.pl

b) Stanowisko ds. księgowości budżetowej  - Joanna Kossakowska
joanna.kossakowska@dzierzgon.pl

c) Stanowisko ds. księgowości budżetowej - Monika Waszczyszyn
monika.waszczyszyn@dzierzgon.pl

d) Stanowisko ds. płac i ubezpieczeń  - Arleta Jarzembowska
arleta.jarzembowska@dzierzgon.pl

e) Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat  - Iwona Tomasz
iwona.tomasz@dzierzgon.pl
f) Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat  - Karolina Piekarska
karolina.piekarska@dzierzgon.pl

g) Stanowisko ds. księgowości podatkowej - Patrycja Karol
patrycja.karol@dzierzgon.pl

h) Stanowisko ds. wymiaru i windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Paulina Czwerenko
paulina.czwerenko@dzierzgon.pl

i) Pomoc Administracyjna - Damian Pająk
damian.pajak@dzierzgon.pl

 

Referat Obsługi Jednostek - "OJ" W skład referatu wchodzą następujące stanowiska pracy:

a) Kierownik Referatu Główny Księgowy - Monika Figur
monika.figur@dzierzgon.pl

b) Stanowisko ds. kadr -  Alicja Cichowska
alicja.cichowska@dzierzgon.pl

c) Stanowisko ds. płac i ubezpieczeń - Wanda Jankowska
wanda.jankowska@dzierzgon.pl

d) Stanowisko ds księgowości budżetowej - Justyna Jankowska
justyna.jankowska@dzierzgon.pl

 

Referat Organizacyjny - "RO". W skład referatu wchodzą następujące stanowiska pracy:

a) Kierownik referatu (Sekretarz) - Daria Mietlewska-Dura
sekretarz@dzierzgon.pl

b) Stanowisko ds. kadr i organizacji  - Irena Kędzierska
kadry@dzierzgon.pl

c) Stanowisko ds. obsługi sekretariatu biura Rady Miejskiej  - Karolina Piekarska
rada.miejska@dzierzgon.pl

d) Biuro obsługi klienta  - Marta Jaworska
sekretariat@dzierzgon.pl;

e) Goniec;
f) Kierowca;
g) Sprzątaczki.


Referat Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - "TI". W skład referatu wchodzą następujące stanowiska pracy:

a) Kierownik referatu  - Daria Mietlewska-Dura
sekretarz@dzierzgon.pl

b) Stanowisko ds. inwestycji gminnych i zamówień publicznych - Jerzy Sulim
jerzy.sulim@dzierzgon.pl

c) Stanowisko ds. dróg, oświetlenia ulic, estetyki gminy  - Sławomir Wasiński
slawomir.wasinski@dzierzgon.pl

d) Stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych - Justyna Fiutowska
justyna.fiutowska@dzierzgon.pl

e) Stanowisko ds. nieruchomości i geodezji  - Marian Zima
marian.zima@dzierzgon.pl

f) Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej  - Alicja Wójcik
alicja.wojcik@dzierzgon.pl

g) Stanowisko ds. nieruchomości gminnych i OSP - Agnieszka Gumuła
agnieszka.gumula@dzierzgon.pl

h) Stanowisko ds. inwestycji - Joanna Wójtowicz
joanna.wojtowicz@dzierzgon.pl

i) Stanowisko ds. komunalnych – Katarzyna Czechowska
katarzyna.czechowska@dzierzgon.pl

j) Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej - Wojciech Budziński
wojciech.budzinski@dzierzgon.pl

k) Stanowisko ds. środowiskowych - Piotr Kędzierski
piotr.kedzierski@dzierzgon.pl

Urząd Stanu Cywilnego - "USC"

a) Kierownik  - Magdalena Szczepankiewicz
usc@dzierzgon.pl

b) Zastępca kierownika  - Monika Redlin

 

Referat Spraw Społecznych i Komunikacji

a) Kierownik referatu, stanowisko ds. obronnych promocji i spraw społeczno-obywatelskich -
- Agata Pask
agata.pask@dzierzgon.pl

b) Stanowisko ds. oświaty - Dorota Gałucha
dorota.galucha@dzierzgon.pl

c) Stanowisko ds. społecznych ewidencji ludności i dowodów osobistych
- Monika Redlin
elud@dzierzgon.pl

d) Stanowisko ds. Informatyki - Grzegorz Chmielewski
grzegorz.chmielewski@dzierzgon.pl

 

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych - "IN";

Audytor wewnętrzny - "AW"