Burmistrz Dzierzgonia ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze  Kierownik Referatu Techniczno- Inwestycyjnego