Obwieszczenie Burmistrza Dzierzgonia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Uruchomieniu wydobycia piasku ze złoża Poliksy 1 na części dz. nr 70/12, obręb Poliksy, pow. sztumski, woj. pomorskie