Nr karty USC.5351.02.3/12

Karta opisu usługi


Urząd Miejski w Dzierzgoniu

Plac Wolności 1

82-440 Dzierzgoń

Tel. 55/ 276 25 01 faks 55/ 276 22 57


Nazwa usługi: Zmiana imienia/imion dziecka – w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia

Miejsce załatwienia sprawy


Urząd Stanu Cywilnego - Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, pokój nr 15, I piętro, telefon 55 276 25 01 wew. 40, usc@dzierzgon.pl

Wymagane dokumenty

  • Dowody osobiste rodziców /do wglądu/,

  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej,

  • Podanie o wpisanie do aktu treści oświadczenia o zmianie imienia dziecka w formie wzmianki dodatkowej / USC-1/

Miejsce składania dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego - Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, pokój nr 15, I piętro, telefon 55 276 25 01 wew. 40

Czynne: poniedziałek, wtorek, czwartek od godziny 7:30 do godziny 15:30, środa od godziny 8:00 do godziny 17:00, piątek od godziny 7:30 do godziny 14:30

Opłata skarbowa

Opłata skarbowa 11 zł,

Wpłata na konto: Gmina Dzierzgoń

82-440 Dzierzgoń Plac Wolności 1

26 8310 0002 0000 0127 2000 0010

Termin załatwiania sprawy

Niezwłocznie (jeżeli akty stanu cywilnego znajdują się w rejestrze stanu cywilnego)

Podstawa prawna

- art. 70 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2224),

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096),

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000),

- ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Uwagi i dodatkowe informacje

 

Oświadczenie o zmianie imienia dziecka rodzice mogą złożyć w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia

Wniosek do pobrania

USC-1

Data wydania karty:

21.05.2012

Data aktualizacji:

25.09.2019

Kartę opracował:

Magdalena Szczepankiewicz

Kartę sprawdził:

Mirosław Żywicki

Kartę zatwierdził:

Jolanta Szewczun