Podatki i opłaty lokalne na 2015 r.
 

ROLNIKU ! NIE PRZEGAP !


Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2014 stawka zwrotu podatku akcyzowego na 2015 rok od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w wysokości 0,95 zł od litra oleju.

W 2015 roku producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do burmistrza miasta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) w dwóch terminach tj.
- od 1 lutego do 28 lutego 2015 roku – wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.,
- od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2015 r. – wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2015 r.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

- od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2015 r. – w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
- od 1 października do 31 października 2015 r. – w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,
- płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2015 roku wynosi 81,70 złotych.


UCHWAŁA NR XXXVIII /364/2014
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz terminu ich płatności.

UCHWAŁA NR XXXVIII/365/2014
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXIX/299/2013 RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - pobierz

UCHWAŁA NR IX/100/2011 RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych - pobierz

załącznik nr 1 – IN–1 - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI - pobierz

załącznik nr 2 – DN–1 - DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI- pobierz 
załącznik nr 3 – IR–1 - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO - pobierz

załącznik nr 4 – DR–1 - DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY- pobierz

załącznik nr 5 – IL–1 - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO - pobierz

załącznik nr 6 – DL–1 - DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY- pobierz

Deklaracja na podatek od środków transportowych - pobierz

 

 

INFORMACJA Burmistrza Dzierzgonia z dnia 13 listopada 2014 r.

Rada Miejska w Dzierzgoniu na XXXVIII sesji w dniu 13 listopada 201 r. przyjęła informację w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. jako postawę do naliczenia podatku leśnego na 2015 rok ogłoszoną przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 20 października 2014 r. (Monitor Polski z dnia 28 października 2014 r., poz. 955), która wynosi 188,85zł za 1 m3  .

 

INFORMACJA Burmistrza Dzierzgonia z dnia 13 listopada 2014 r.

Rada Miejska w Dzierzgoniu na XXXVIII sesji w dniu 13 listopada 2014 r. przyjęła informację w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2015 rok ogłoszoną przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 20 października 2014 r. (Monitor Polski z dnia 22 października 2014 r., poz. 814), która wynosi 61,37 zł za 1 dt  .