Uchwała Nr 029/g316/D/I/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 26 styczni 2016 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej Dzierzgoń na lata: 2016-2020 wynikającej z planowanych i zaciąganych zobowiązań.