Dzierzgoń, 19.11.2020 r.

Wykaz 46 z 2020 r.

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Działając na podstawie art. 35. ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 284) Burmistrz Dzierzgonia ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

 

L.P

Oznaczenie nieruchomości wg Kw. oraz katastru nieruchomości

 

Powierzchnia

Opis nieruchomości/

przeznaczenie

Forma wydzierżawienia

Wysokość czynszu dzierżawnego

Termin wnoszenia opłat

 

1.

część działek ewidencyjnych nr 271/21 i nr 271/9

Obręb 1-Dzierzgoń

KW GD2I/00003006/5

 

149 m2

 

 

 

 

 

 

teren miejski, nieruchomość gruntowa,  rodzaj użytku: grunt przeznaczony pod ogród warzywny

na okres do
3 lat

 

 

 

 

 

 

14,75 zł

 

 

 

 

 

Do 31 marca każdego roku

 

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu
na okres 21 dni tj. od dnia  23 listopada 2020 r. do dnia 14 grudnia 2020 r.