Dzierzgoń, 18.11.2020 r.

Wykaz 44 z 2020 r.

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Działając na podstawie art. 35. ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 284) Burmistrz Dzierzgonia ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

 

L.P

Oznaczenie nieruchomości wg Kw. oraz katastru nieruchomości

 

Powierzchnia

Opis nieruchomości/

przeznaczenie

Forma wydzierżawienia

Wysokość czynszu dzierżawnego

Termin wnoszenia opłat

 

1.

część działki ewidencyjnej nr 605/38

Obręb 1-Dzierzgoń

KW GD2I/00002460/8

 

45,50 m2

 

 

 

 

 

 

teren miejski, nieruchomość gruntowa,  rodzaj użytku: grunt przeznaczony pod ogród warzywny.

na okres do
3 lat

 

 

 

 

 

 

9,40 zł

 

 

 

 

 

Do 31 marca każdego roku

 

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu
na okres 21 dni tj. od dnia  18 listopada 2020 r. do dnia 9 grudnia 2020 r.