OGŁOSZENIE

BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 25 sierpnia 2020 r. o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Dzierzgoń, gmina Dzierzgoń.