1. Andrzej Pskiet - Przewodniczący Komisji
2. Krzysztof Haber - Zastępca Przewodniczącego
3. Małgorzata Cieśla - Członek Komisji