1. Małgorzata Cieśla - Przewodniczący Komisji
2. Rafał Żemojdzin - Z-ca Przedowniczącego
3. Mateusz Lepka - Członek Komisji
4. Czesława Kurak - Członek Komisji
5. Zbigniew Czechowski
- Członek Komisji