ustawa zmieniająca - amp. UCHWAŁA NR IV/29/2015 RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy