W sprawie:
wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Dzierzgoń prawa własności nieruchomości
grutnowej położonej w Dzierzgoniu.


Data uchwały:
2017-08-31

Numer uchwały:
XXX/255/2017

Podjęta przez:
RADA MIEJSKA W DZIERZGONIU

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.