W sprawie:
przystąpienia do partnerstwa w projekcie przewidzianym do realizacji projektu
dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój Działanie Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla r


Data uchwały:
2017-06-28

Numer uchwały:
XXIX/243/2017

Podjęta przez:
RADA MIEJSKA W DZIERZGONIU

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.