W sprawie:
udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Pomorskiemu w zakresie wykonania
„Dokumentacji projektowej remontu i przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej DW 527,
ul. 3 maja Dzierzgoniu , Gmina Dzierzgoń, powiat sztumski, województwo pomorskie”.


Data uchwały:
2017-05-17

Numer uchwały:
XXVIII/232/2017

Podjęta przez:
RADA MIEJSKA W DZIERZGONIU

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.