W sprawie:
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dzierzgoń.
usatwa zmieniająca - amp. UCHWAŁA NR X/82/2015 RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU z dnia 28 października 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy D


Data uchwały:
2017-05-17

Numer uchwały:
XXVIII/229/2017

Podjęta przez:
RADA MIEJSKA W DZIERZGONIU

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2017 r.