ROLNIKU ! NIE PRZEGAP !

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2016 (Dz.U. z 2016 r., poz. 1934) stawka zwrotu podatku akcyzowego na 2017 rok od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej ustalona jest w wysokości 1,00 zł od litra oleju.

W 2017 roku producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do burmistrza miasta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) w dwóch terminach tj.
- od 1 lutego do 28 lutego 2017 roku - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.,
- od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2017 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2017 r.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

- od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2017 r. - w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
- od 1 października do 31 października 2017 r. - w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,
- płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2017 roku wynosi 86,00 złotych.