OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Dzierzgonia ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora w niżej wymienionej publicznej szkole prowadzonej przez Gminę Dzierzgoń: Szkoła Podstawowa im. Świętego Wojciecha, Bągart 3, 82 – 440 Dzierzgoń