Zamknij okno Drukuj dokument

VI sesja Rady Miejskiej w Dzierzgoniu

Data posiedzenia:
2019-03-28

Status:
Planowane

Porządek posiedzenia:
Zapraszam na VI sesję Rady Miejskiej w Dzierzgoniu, która odbędzie się w dniu 28 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu.
Porządek obrad obejmuje:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 14 luty 2018 r.
4.Przedstawienie informacji z działalności Burmistrza Dzierzgonia w okresie między sesjami.
5.Interpelacje i zapytania (zgodnie z art. 24 ustawy o samorządzie gminnym – na piśmie).
6.Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu za 2018 r.
7.Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
8.Przyjęcie informacji o stanie bezrobocia w gminie w 2018 r.
9.Przyjęcie informacji na temat pozyskiwania środków zewnętrznych w 2018 r.
10.Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń na lata 2019-2027.
11.Zmiana budżetu Gminy Dzierzgoń na 2019 rok.
12.Zmiana uchwały Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Dzierzgoń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
13.Ustalenie planów sieci oraz granic obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dzierzgoń.
14.Wyrażenie zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Dzierzgoń prawa własności nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa.
15.Wyrażenie zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Dzierzgoń prawa własności nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa.
16.Wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Dzierzgoń prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Dzierzgoniu w zamian za zaległości podatkowe.
17.Wyrażenie zgody na zawarcie umów dzierżawy.
18.Przyjęcie regulaminu wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dzierzgoń.
19.Przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy na 2018 r.
20.Wolne wnioski i informacje.
21.Komunikaty Przewodniczącego Rady.
22.Zamknięcie sesji.Uprzejmie informuję, że porządek obrad może ulec zmianie.


Przewodniczący Rady

/-/ Ryszard Świder


Uwagi:Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Chmielewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Chmielewski
Data wprowadzenia:2015-01-26 14:44:25
Opublikował:Grzegorz Chmielewski
Data publikacji:2015-01-28 08:10:15
Ostatnia zmiana:2019-03-25 09:26:31
Ilość wyświetleń:5324