Zamknij okno Drukuj dokument

V sesja Rady Miejskiej w Dzierzgoniu

Data posiedzenia:
2019-02-14

Status:
Planowane

Porządek posiedzenia:
Zapraszam na V sesję Rady Miejskiej w Dzierzgoniu, która odbędzie się w dniu 14 lutego 2019 r. (czwartek) o godz. 15:30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu.
Porządek obrad obejmuje:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 27 grudnia 2018 r.
4.Przedstawienie informacji z działalności Burmistrza Dzierzgonia w okresie między sesjami.
5.Interpelacje i zapytania (zgodnie z art. 24 ustawy o samorządzie gminnym – na piśmie).
6.Przyjęcie sprawozdania z działalności Posterunku Policji w Dzierzgoniu w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w gminie Dzierzgoń w 2018 roku.
7.Uchwalenie opłaty targowej.
8.Zmiana budżetu Gminy Dzierzgoń na 2019 rok.
9.Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń na lata 2019-2027.
10.Uchwalenie uchwały w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa.
11.Wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Jasna, gmina Dzierzgoń.
12.Wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Żurawiej w Dzierzgoniu.
13.Określenie warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
14.Zmiana uchwały w sprawie zasad i tryby przeprowadzenia na terenie Gminy Dzierzgoń Konsultacji Społecznych Budżetu Obywatelskiego Gminy Dzierzgoń.
15.Zmiana uchwały Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 8 października 2018 roku w sprawie regulaminu targowiska w Dzierzgoniu.
16.Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzierzgoń w 2019 roku.
17.Wolne wnioski i informacje.
18.Komunikaty Przewodniczącego Rady.
19.Zamknięcie sesji.

Uprzejmie informuję, że porządek obrad może ulec zmianie.

Przewodniczący Rady
/-/ Ryszard Świder


Uwagi:Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Chmielewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Chmielewski
Data wprowadzenia:2015-01-26 14:44:25
Opublikował:Grzegorz Chmielewski
Data publikacji:2015-01-28 08:10:15
Ostatnia zmiana:2019-02-11 16:00:19
Ilość wyświetleń:5173