Alicja Podlewskia - Urząd Miejski w Dzierzgoniu - sekretarz - oświadczenie majątkowe za 2015 r.